Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(22-5) ZESDE HONDERDTAL
verteren. Wy hebben dus nu <lo evenredigheid :
: /0,31441 = 24 uren : 14,VVf\V ^^^en.
uien. liet begeerde antwoord is dus 0 dagen ^^if^f^f
uren
Vran'jHuk LXXIV.
Kapitaal en interest over één jaar is niiddeneven-
rodig tusschen het kai)itaal en interest over 2 jaren.
V] dus kapitaal over 1 jnar , dafi is 100 : x
: IIOJ , en ^ = 10a. De interest is alzoo gerekend
legen 'sjaars.
Vraagstuk LXXV.
Op 50 ellen /'40 inintler ontvangen is op ééne el
II —/0,80 ; de verkoop wns dan 2 — fOfiO = /'1,20.
31aar naardien hicro]) 20p''^ verloren zoude zijn , zoo
zal de inkoop per el /"1,50 wezen ; want 100 — 20 rr=
8o": /■i,20 = 100 : / 1,50.
• Vraagstuk LXXVI.
Van de eerste partij kost het mud /'4,27 : 1 — i'gj m
/'4,34 en van de tweede/•4,06 \ — — zoodat
l mud van de tweede partj 4,92 — 4,34 = /'0,58
meer kost dan 1 mud van de eerste. Op 1 mud wordt
gewonnen /"0,32 X 30 rrr/'OjOO, zoodat het verkochte
last bij inkoop kostte /* 150,82 — 9,60 = /^l 41,22. Neem
nu dat h^ een last verkgcht heeft van de eerste party
dan zoude hij nog 141,22 — (4,34x30) = /•11,02 over-
houden. Men heeft dus -Vs'sV^ = ^^ mudden van / 4,92
en 11 mudden van /'4,34.
Vraagstuk LXXVIL
Omdat hij 24 — 19 = 5 mudden meer scheept, moet
hij /•1,15-|- /'0,60= /l,75 aan vracht meer betalen.
Is nu de vracht van 5 mudden /"IjTo, dan moet die