Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(24) EERSTE HOIVDERDTAL.
bekenden interest, van 100 gulden = lo gulden,
door den interest ten honderd, dan vindt men=
3 jaren voor den begeerden tijdhet weggelaten getal
is dus 363 X 3 = 1093.
Vraagstuk IX.
Honderd gulden brengen in 12 maanden 4 gulden
rente op, dus in 10 maanden 31, want men heeft
.12 : 10 = 4 ; 3i. Het verschil van interest op 100 gulden
is alzoo 4 — =1 gulden en het geheele verschil 6
gulden. Wij kunnen nu stellen /"| verschil : /"ö verschil
= /lOOkapitaal : x, waaruit x = /"OOO het gevraagde
kapitaal.
Vraagstuk X.
(Eerste Druk).
Eene ton kalkmaat (Zie De Gelder , Allereerste Gronden
der Cijferkunst, eerste deel, bladz. 168) is = 1,2136
zakkenen eene kubieke rijnlandsche voet = 30,943 kub.
palmen = 0,30943 zak: dus is eene ton kalkmaat
= = 3 kubieke rijnlandsche voeten en 1S93 ku-
bieke duimeu.
Vraagstuk X.
(Derde Druk).
Bij iedere 100 gulden ontvangst heeft de graanhande-
laar zoo veel winst als 2J- mud bij inkoop kost, dat is,
8x2^-= 20 gulden. Gevolgelijk zal hij, omdat hij 20
gulden op 80 gulden wint, op 8 gulden eene winst
hebben van 2 gulden, want f 80 : f 8 = f^Q : f ±
De verkoop van eene mud is derhalve f\0.
Vraagstuk XI.
Alzoo de intressen jaarlijks worden ontvangen, en
men elk jaar het kajiitaal met 200 gulden vermindert,
zal hetzelve na 30 jaren nog 8843 — (30 X 200)= 284S
gulden waardig zijn,