Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(210) VIJFDE HONDERDTAL.
omdat /•16320 : /"lOO =/"^eO.SO winst : 2|4. Op den
eersten verkoop wint hij in 3 maanden en op den
tweeden in 6 maanden, omdat er volgens het voor-
stel, 8p°' 'sjaars gewonnen wordt. Elke pijp van de
eerste partij werd verkocht voor /^979,20 , want / lOO
/■960 = /l02 : /979,20 en elke p"p van de tweede
voor/■998,40, als /.ijnde /lOO : /■ 960 = 10-4 :/•998,40.
De gemiddelde verkoop per pijp vindt men door deze
evenredigheid :
/•lOO: /-QGO = 102]4 :
= 987,10Jf
Nu den bekenden regel toepassende, is:
hoogste, middelste, laagste prijs.
/'998,40 /■987,101°. /■979,20
verschillen f ll,29jV /"J.gO}»
• n,29/,-
19,20
11,29/, _ ,„ . jlO pijpen.
- ^^ • ( 7 .
7,90-1»
Vraagstuk XL.
Omdat zij iederen dag /'8 verleerden, had B den
derden dag fU gegeven , en A even zoo veel van den
vorigen overgehouden , zoodat deze voor den 2"° dag
8 + 4 = ^2 had, waaraan B -y- = / 6 gaf: A had
dus den 1" dag 8-f-6 = /1-4, nadat B wederom de
helft oi fl had toegelegd. De vertering van B was
dan 4 + 6-1-7 =/'17 en van A slechts fl, zoodat
het verschil hunner verteringen 17 — 7=/'10is.
Vraagstuk XLI.
Wanneer men het product van twee getallen door
derzelver quotiënt deelt, verkrijgt men het vierkant van
een der getallen. De uitdrukking ; | = 1|. Derhalve
672 ^ = 676 het vierkant \an één der twee ge-
tallen of i/ S76 = 24 het eene gelal, en gevolgelijk
.y^»- = 28 het andere.