Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
EERSTE HO]\DERDTAL. (3)
Vramjstuk V.
Omdat de verkoop 1{ maal zoo veel bedraagt als de
inkoop , moet er 2S ten honderd, gewonnen worden.
Uit de gegevene verhouding van de winst per last tot
die ten honderd, kan men nu de winst per last vinden ,
want men heeft Sp"' winst ; 2Sp°' winst =12 winst per
last : a?, waaruit ar 60 gulden winst per last. Deze
winst maakt 4 gedeelte uit van den verkoop, welke
ahoo 5x fGü =300 gulden bedraagt.
Vramjstuk VI.
De breuk 0,47916 is gelijk en een tak goudguldens
= 420 gulden , dus is ^^ | X /" 420 = /■201,2o. Hiervoor
heeft hij 2 = 28,73 el of het gedeelte van het
stuk verkocht, want hij heeft 1 — = =
overgehouden en dus 1 —— Is verkocht. Om nu te
vinden hoe lang het geheele stuk is, heeft men deze
evenredigheid ; 1 =28,73 el i a:, waaruit ar = 43,75
el de lengte van het stuk.
VrcuKjstuk VII.
Een rijnlandsche morgen is gelijk 600 vierkante
roeden = 600x144 = 86400 vierkante voeten, en
0,831373 nederlandsche bunder gelijk 8313,73 neder-
landsche ellen : dus is de verhouding van de vierkante
el tot den vierkanten voet als 8313,73 : 86400 of =
1 ; 10,1439. Deze termen der reden zijn beide vier-
kantsgetallen, welker wortels de gevraagde reden zijn.
Gevolj-elijk bekomt men voor de gevraagde verhouding
p/1 : t/10,1459 = 1 : 3,183.
Vrangsvuk VIII.
Om den tijd te vinden, welken zeker kapitaal heeft
uitgestaan, deelt men den interest van eén jaar op
den interest van al de jaren. Deelen wij nu, omdat
hier alle kapitalen aan de vooi waarde ^voldoen, den