Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(208) ZESDE lïOA'DCRDTAL.
13 x7xSx5x5xBx 3X2X2 = 409300.
De burger eischte dus 40ó'6 gulden, en
de heer biedt achtereenvolgend= 292o goud-
guldens , ^«-«^ = 2730 daalders, rrr 1638
rijksdaald. = 1575 z. rijksdaalders en eindelijk
^ViV" = ducatons.
Vraagstuk XXXIIL
20 ellen a /"O, is ƒ 120
20 » a »5, . /IOO
verschil der verk. f 20.
De winst staat tol het verlies als 4 : 1 ; wij hebben dus:
4 -1- 1 : /'20 =1 I , verlies op het stuk , dat alzöo
/"IOO 4- /'4 = /'104 bij inkoop gekost heeft.
Vraagstuk XXXIV.
Als iemand in 1770 viermaal zoo oud was als men
jaren schreef boven 1700 in zijn geboortejaar, dan
moeten er op dat tijdstip vijfmaal zoo veel jaren ver-
loopen zijn, sedert het begin der 18'" eeuw. Men heeft
dus -Y = voor het aantal verloopeue jaren bij
ryne geboorte sedert 1700, en dit van 70 afgetrok-
ken, geeft 56 voor zijnen ouderdom. De twee laatste
cijfers van het geboonejaar van den huisgenoot,
bedroegen in 1770 viermaal zoo veel als zijn ouderdom ;
dus bevat 70 vijfmaal zijnen ouderdom en is derhalve =
liet verschil hunner jaren is alzoo 56 —
14rz42.
1 ^raagstuk XXXV.
De bedoelde sommen moeten in de omgekeerde reden
zijn van 8 : 10, of van 4 : 5. Dus 5 -f- 4 of 9 : 36 =:=
5 : 20, het eene, en 36 — 20 = 16 het andere getal,
welke getallen aan het vereischle voldoen ; want
20 x 8 = 16 x 10 = 160.