Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(206) VIJFDE HONDERDTAL.
Vraagstuk XXVII. ,
Honderd pond suiker, amsterdamsch gewigt, 'kost,
de onkosten er onder begrepen, 100 X stuiver =
7o0 stuivers rr. 6i oC vlaamseh = 6| X 1B6 grossen
8S0 grossen. Om te vinden, hoe veel 100 ® in Vantzig
kosten, heeft men dus, dewijl 100 pond in Amsterdam
gelijk staat met 110 in Bantzig, deze evenredigheid :
ilO pond : 100 pond 830 grossen : .v, waarin x —
772j]- gros. De verkoop moet zoo hoog gesteld wor-
den, dat hij 12 ten honderd 'sjaars, of, wat hetzelfde
is, 1 ten honderd 's maands winue; hij verliest 1 .j
maand: gevolgelijk moet zijne winst ^ ten honderd
wezen. Men heeft dan nu : 100 pond : 100 + pond
772fY S™® X, X 784/Ygros, waarvoor de 100
pond moet gekocht worden, om de gevraagde winst
te genieten.
Vraagstuk XXVIII.
De factoor ontvangt vooruit 16 X 3 =/" 80,
zij deelen onder hun vieren 124 x 4 = • 496 ;
dus winnen zij in alles /'376.
Nu heeft men :
ƒ16 w. : 376 w. == ƒ100 kapit. : x
X — ƒ3600 inleg van hun Jriccn ,
3/-
1200 » » ieder.
Vraagstuk XXIX.
Het verschil der verkleinde reden is 4 — 1 3,
dus 200 maal zoo klein als het verschil der af te trek-
ken getallen = 623 — 23 = 600. Vermenigvuldigt men
deze verkleinde reden met 200 , dan zijn de daardoor
komende termen , 200 en 800, de beide resten, welke
door vermindering van het gevraagde getal met 623
en 23, ieder in het bijzonder, ontstaan zijn. Wij heb-