Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
YIJFDE HONDERDTAL. (131)
Vraagstuk XXV.
Omdat van iedere soort thee voor even veel geld
gekocht is , onderzoeke men slechts hoe veel ponden
de winkelier voor eenen bepaalden pr^s, b.v. voor
240 stuivers (het kleinste gemeene veelvoud der ge-
tallen 48, 40 en 60) van iedere soort bekomen kan,
dan vindt men de betrekking tusschen de werkelijk
gekochte hoeveelheden , welke tot de oplossing van
het voorstel voldoende is; zoodat de opgegevene hoe-
veelheid van 16 ® niet in aanmerking behoeft te
komen. Voor 240 stuiv. heeft men van de eerste soort
-Yj"- = 5 ffi, van de tweede soort -^6°- = 6 ffi, en van
de derde soort = 4 ffi. Hieruit volgt, dat 5 ffi a
48 stuiv., 6ffia 40 stuiv. en 4 ffi a 60'stuiv. even
veel in geld bedragen, d i 240 .st. , zoodat men heeft
6 + 5 -H 4 of 15 ffi voor 3 X 240 = 720 st., dit 1 ffi
voor -'/j"- = 48 st. = / 2,40 , of 1 once voor 24 centen
bij inkoop.
Eindelijk 100 ink. ; 24 = 130 ; x
en X =31^ cent, den verkoop.
Vraagstuk XXVI. '
Het netto-gewigt is = 2280 — (5 x 8) = 2240 ffi
12 ffi in het honderd afslag te hebben, wil zeggen,
dat de kooper voor iedere honderd pond maar 88
behoeft te betalen ; terwijl 12 ten honderd toegift te
hebben beteekent, dat 112 ffi maar honderd in reke-
ning gelden. Volgens de eerste voorwaarde moet de
kooper betalen 1971| ffi, omdat 100 ; 2240 = 88 1
1971^ ffi, en volgens de tweede 2000 u', want 112
2240 = 100 : 2000 ; zoodat de eerste hem 2000 —
1971| = 28| ffi voordeeliger is, d.i. in geld 28» x
/■0,40 =/"ll,52-
20.