Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(198) VIJFDE HONDERDTAL.
zoo groot is als het andere, overdekte cijfer, en 8 het
eenige cijfer boven 7 is, hetwelk een even getal aan-
duidt , zoo kan □ niet anders zijn dan 8 , en dus ^ 4.
Vraagstuk V.
Bij den eersten verkoop verliest hij 10 gl. op één
last, en bij den tweeden Smaal Sgl. op 3 last. Op
den derden wint noch verliest hij.
Nu is/25 : ßQ =(1 ; ]| ,.."
en daar de derde partij tweemaal zoo groot als .de
tweede is , zoo moet dezelve 9| last bedragen.
Anders.
( last ä 70 = ƒ 70
3 « . 75 = »
6 » » 80 == » 480
de 10 last verk. hy voor / 75. Hij verliest dus,
op 10 last /"OOO — 775 = f^To.
verl. vtjrl. last last.
en : /'40 = 10 :
waaruit a; nr 16 last.
En de eerste partij is groot geweest 1 last 18 mud, de
tweede 4 last 24 mud en de derde 9 last 18 mud.
Vraagstuk VI.
De winsten van A, B en C te zamen bedragen /'400
min 40, dat is /"SOO ; deze winsten zijn evenredig met
de getallen, welke de verhouding van hunne inleg-
gelden uitdrukken ; dus heeft men :
MO) i fWO winst van A.
10 4-5-+-3 : §60= 5 : »100 . B.
--( ( • . C.
dus bedraagt het verschil tusschen de winst van A en
die van C fUO ; bijgtvolg geeft /560 verschil in kapi-