Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VIJFDE HONDERDTAL. (205)
Nraagsluk LXX.
Volgons den Regel van Coecis gaat men te werk :
13|3 ^623,
l'ïi /"^eoo a 10 p"'= 460,
. Dit getal ƒ163,
moet zoodanig in twee deelen verdeeld worden , dat
het eene deel door 3 en het andere door 2 deelbaar
zij. Neemt men de deelen 133 en 10, dan verkrijgt
men /"ai00 k 13p'", f 500 ä 12p'", en de rest of
/ 1000 legen lOp"'. Neemt men 143 en 20, dan heeft
men voor de kapitalen: fldOO h ISp"', /"lOOO ä 12
p", en / 700 ä lOp"'. Neemt men 133 en 30, dan
heeft men : f 2100 i 13p';, f \S00 a Op-", en f iOO
a lOp'". Neemt men 123 en 40, dan heeft men : /" 2300
a IBp"', /•2000a np-" en 100 a 10p<". DU zijn de eenige
verschillende antwoorden, wanneer men al de kapi-
talen slechts in honderdtallen neemt.
Vraagstuk LXXI.
De voerman 20 mijlen afgelegd hebbende, zoude zijne
vraeht nog 40 mijlen moeien vervoeren, indien hij
niet genoodzaakt ware 6 kisten af te laden. Het is
duidehjk, dat hij, om het volle geld (« genieten, de
overige kisten nu verder moet brengen, en dat dus
de vracht in de OTugekeerde reden van den afstand
moet gesteld worden. Stellende de evenj-edigheid 34 :
48 omg. =40 X, dan vindt men = 43, zoodat hij
de overige kisten 43 — 40 = 3 mijlen verder moet
brengen.
Vraagstuk LXXII.
Daar hij 9 appelen overhoudt, hadt hij 9 — 1=8
hij geeft terug 2 app.
dus is Vj van de appelen = 14
16*