Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(178) VIJFDE HONDERDTAL.
en leggen bijgevolg nog /g X 58 = 10 uren af. Nu
drijven zij zamen 4 6 = 10 uren in eenen nacht
terug, en zij zullen dus op het einde van den nacht,
volgende op den dag der ontmoeting, weder bij elkan-
der komen. Daar nu de dag aanbreekt, kunnen zij
geacht worden beiden van het tweede punt van za-
menkomst onder zeil te gaan ; en vermits zij bij dag
meer vorderen dan des nachts terug drijven kunnen
zij noodwendig niet meer bij elkander komen.
Vraagstuk LIII. •
Eene kan gemengden wijn kost X 60) -f- (J X 64)
+ a X 70) 4- (i X 75) H-'(^(,x80) = 66^. cent ; er is
dus in de vaten 238800 : 66»- = 3590J|^ kan wijn. AVij
hebben nu | X 3590J40 _ 1196[^| kan van de eerste
\ X 3590;IJ = kan van de tweede, | X
3590»4| = 718iVV van de-derde, ^ X 3590^4^
= 598//^ kan van de vierde en X 8590J|§ =
^^^iVï ^^^ vijfde soort.
Vraagstuk LIV.
De bedongene waarde per el is = = /"S. Het
viifde gedeelte was van eene mindere soort en dus
J J®- = 35 ellen: van de beste soort waren er derhalve
175 — 35 = 140 ellen. Deze verkoopt hij aldus: 3 el
a /6 = en 1 el a /5 d.i. 4 ellen voor 18 + 5 =
/•23 ; derhalve 4 el : 140 =/"23 : /"SOS den verkoop van
de beste soort. Voorts 4 el a /'ö = /'20, en 1 el toe,
d.i. 5 el voor flO en derhalve 5 el : 35 =/•20 :/" 140
de inkoop der eene soort, die der andere =5 X /* 140 =
/700, d.i. de geheele inkoop = 140 -f- 700 =/■840.
Er is 20p®' gewonnen : den geheelen verkoop vindt
men dan gelijk /"lOOB, omdat 100 : 840 = 120 ; 1008.
Maar wij vonden voor den verkoop der beste soort
/■805,- die der laatste soort is dus geweest = 1003 —