Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VIJFDE HONDERDTAL. (177)
Vraagstuk LI.
105 : 100 = 69 jV gguld. : j;, = 66 gguld. inkoop
door elkander. De drie eerste soorten bedragen 6 X
80 ggl. 4-8x6-4 + 3 x 60 = 480 + 512 + 180 =
1172 ggl.; terwijl de drie soorten, door elkander gere-
kend, beioopen (6 + 8 + 3) X 66 = 17 X 66 = 1122
ggl., hetwelk een verschil oplevert van fWlt—1122 =
50 ggl. De verkoop en inkoop der laatste partij ver-
schilt 66 — 56 = 10 ggl. ; dezelve heeft dus bestaan
uil 50 : 10 = f J =' 5 lasten.

Vraagstuk LU.
Wijl de schepen niet terug kunnen, beginnen zij
hunne reize bij den dag; ook kunnen zij elkander
voor de eerste uiaal niet anders dan bij den dag ont-
moeten. Het is dus zeker, dat zij vóór die eerste ont-
moeting een geheel getal etmalen op reis zullen moeten
geweest zijn met nog eenen dag of een gedeelte van
eenen dag. Nu naderen zij elkander bij dag 30+ 28 =
58 uren; deze trekke men af van 1200 uren, en deele
de rest of 1142 door 58 — (4 + 6) = 48 uren, of het-
geen zij in een etmaal vorderen, en neme, zoo de
deeling niet opgaat, voor de rest eene eenheid meer
in het quotiënt.
Op die wijze vf^rkrijgt men 24 volle etmalen, na welke
de eerste ontmoeting plaats grypt, dus op den 25"®"
dag. Om het juiste oogenblik te bepalen, redenere
nien aldus : in 24 etmalen naderen zy elkander 24 X
48= 1152 uren ; bijgevolg moeten zy op den dag der
ontmoeting nog 48 uren afleggen en 58 * 48 = I dag ^
W i de eerste ontmoeting heeft dus plaats na
dag.
De schepen varen vervolgens door, en komen dus
met den avond van den 25'^*'" dag op 10 uren van
elkander, want zij varen nog ^^y dag voorden avond,