Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VIJFDE HOIVDERDTAL. (159)
Vraagstuk XI.
Om het p''* in 9 maanden le vinden ; heeft men 12 :
9 = 5 : = Dc korting van f 1250 zal dus zijn
/•46,375, want/100 : = A^J : -^6,875 ; derhalve
de gereede betaling /'1250 — /'46,87o = /'1203,125. INu
dient nog bepaald te worden welke som men op inte-
rest moet zeilen , om , na 9 maanden , aan kapitaal
en interest / 1250 le ontvangen. Hiertoe heeft men :
/*103; : / 1250 = ƒ100 : j: = / 120-i,82 bijna. De geree-
de betaling zal alzoo den betaler een voordeel geven
\an /•1204,Ö2 — /1203,125=/1,695.
{
Vraagstuk XII.
De koopman verleert maandelijks /"HS, dus van 1
january 1831 tot 1 november 1832, zijnde 22 maanden,
115 X'22 = ƒ3850. Aan het einde van laatstgenoemden
tijd, houdt hij alzoo ƒ-i4Ö0—ƒ3850 = ƒ550 over en
zal dus van toen af lot den verzwegen lijd / 550
ƒl429J=: ƒ 1^791 meer verleerd dan gewonnen heb-
ben en wel iedere ukaafid ƒ175 — ƒ120 = ƒ55. Er
verloopt dus, na november 1832 , = 36^| maand,
zoodat de verzwegen datum de eerste 1 november
1835 is.
Yraagstuk XIII.
De minuutwijzer vordert 60 minuten, terwijl de uur-
wijzer vijf minuten voortgaat. Do minuutwijzer loopt
dus iedere 60 minuten den uurwijzer 55 minuten voor-
uit. Te O ure is de minuutwyzcr 40 aóór den uurwijzer,
üm dus te vinden wanneer zij elkander zullen achter-
halen , heeft men : Oiu 55 minuten in le halen, ver-
loopen er 60 minuten , hoe \ecl om er vijf in le halen?
Men vindt 43Vn minuut. Op gehjlxC vvijie heeft men om
le \inden hoe laai het is, waiinCer de wijzers tusschen