Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(1S8) VIJFDE HONDERDTAL.
4 : 7930 = 1 : 113-i gTilflen den verkoop, en gevolgelijk
/■lOSr/'IOO^ /'I134: /"lOSO voor den verkoop der
garst: dus 1080 + 600 ^z^lOSO ^oor dien der rogge,
en 1680+ 480 = f^lGO voor dien der tarwe. Het last
tarwe heeft dus bij inkoop gekost -4J-J? = /"lOO, het
last rogge m^ z=z fnO en het last garst IJ«« = fGO.
Vraagstuk IX.
Kapitaal en interest van 100 gulden a ten honderd
is 100H-2J- en van 102^ a ten honderd 105« ,
omdat men heeft lÖO : = 102J : 105,^; kapitaal
en interest van 100 gulden a 3 ten honderd is 100 -f-
3 = en van 103 a /"lOS^so» want 100 : 103 =
102: 105Vso. Het verschil, dat uit de twee onderschei-
dene berekeningen ontstaat, ïs dus op 100 gulden
—lOSs'o = ^J^ gulden en het geheele
verschil 3T_ 3 = Men stelle nu : ^ = 100 : x',
en men vindt ƒ 5000 voor s, het uitgezette kapitaal.
Vraagstuk X.
Dewijl de teller der onverkleinde breuk door 4 en de
teller der verkleinde niet door 2 deelbaar is, ^oo moet
de algemeene deeler een getal zijn , dat door 4- diePlbaar
is, en dus het cijfer der eenheden een even getal zijn.
Nu is 6 het eenige cijfer, dat met een gegeVÖn g^tal,
vermenigvuldigd zjnde, een getal kan voortbrengen
welks cyfer aan de regterhand hetzelfde i^ ?ls dat van
het gegeven getal. Dus is O het cijfer der eenheden vart
den algemeenen deel^^r. De algemeene deeler^ moet meer
dan 30 en minder dan 50 ziin , dewijl meer dan 3
en minder dan 5 is; dus is dezelve 30 of 46.i I^Iaar
4o is niet deelbaar door 4 de«rhalve is 36.1de alge-
meene deeler. - . . 7/ '