Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VIJFDE HOIVDERDTAL. (149)
liet jaar, ieileren dag 120 — 40 = 80 centen te weinig,
welke dus goed gemaakt moeten worden uit de reeds
betaalde /"146. Het is dus hier eenvoudig de vraag:
hoe lang kunnen die ƒ146 tot dat einde strekken?
Hetwelk is = 182J- dag of j jaar.
Vrofigstuk XCI.
De uitdrukking X 6j-V X 22| is = 1000. In elke
evenredigheid is het verschil van de termen der eerste
reden tot het verschil van de termen der tweede reden
gelijk de voorgaande term van de tweede, of gelijk
de volgende term der eerste reden tot den volgenden
term der tweede reden. In ons geval hebben wij nu
vooreerst, de gegevene verhouding (8 : 7) als de termen
der eerste reden aanmerkende, deze evenredigheid
7 — » : 1000 5 : X = /■2S00, de eerste partij , en
verder 7 —'5 : 1000 rr 7 : a; =: /'SSOO, de tweede par-
tij : dus te zamen / 6000.
Vraagstuk XCII.
Nemen wij dat het getal I is, dan is het verschil
tusschen 2^ maal hel getal en | van hetzelve = —
I ~ Dit verschil moet echter 70 zijn; dus is het
getal f^, = 40 maal te klein genomen en derhalve
40 X 1 = 40.
Vraagstuk XCIII.
Indien men een getal van twee cijfers omkeert, dan
is het verschil, dat het komende meer is dan het getal
zelf, gelijk 9 maal het verschil, dat het laatste cijfer
van hef getal meer is dan het eerste ; dus is dit verschil
der cijfers in het begeerde J = 1 ; en dewijl het getal
door 5 deelbaar moet zijn , zoo is deszelfs laatste cijfer O
of 8 ; welke eerste, volgens het vorige , hier geene plaats
kan'hebben, Deihalve is 43 het begeerde getal,
13*