Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VIJFDE HOIVDERDTAL. (147)
daar hij lOp"^'. wil winnen , wil hij dit hier voor ^ISÖO -f-
/"ISB = flAQQ weder verkoopen, en te dien einde zal
hij 1408 : 7^ = of nagenoeg 194i Ion moeten ver-
koopen, dus 194] — 180 = 14J ton water er bij doen.
Vraagstuk LXXXII.
4000 X (12 — %) — SOOO X 2-, en 12 maanden
2'* X 3000 X (12 — 2) = X 16
waaruit x = 4800 ; zoodat er 4800 —
3000 m 1800 soldaten bij gekomen zijn.
Vraagstuk LXXXIII.
Daar de boer I van zijn land verkoopt, en hetzelve
daardoor 96 roeden korter wordt, zoo is 4^=216 roeden
de lengte van het land', dus de breedte 218 — 96 =
120 roeden, en de oppervlakte 216 x 120 =23920
vierkante roeden.
Vraagstuk LXXXIV.
1 el kost......./-S.SO
eli8 z.rijk8d./-19,SQ ( -i
23 : 73=1^,:
Vraagstuk LXXXV.
De inkoop der balen is /■289,92 , nadat twee achter-
eenvolgende malen Sp"' of ^^ gekort was. Vóór de
2-^ koning was het bedrag ^f» X /■239,92 = /■273,60,
en vóór de 1" korting X /"273,60 = /■288. Het
netto gewigt was dus 600 iS ; want /"48 : fWB = 100 :
600 ffi, en de tarra op de 6 balen 720 — 600 = 120
ïe, dat is op iedere baal 20 ffi.
Vraagstuk LXXXVI.
Uet i/is gedeelte van den inkoop te winnen, is hetzelfde
als - f"/- = 6| ten honderd (e winnen : men heeft dus,
verk. ink.
/■106Ï, : 320 = 100
waaruit a: =/"SOO.
3 el van de eerste ,
7 ^» » • tweede soort.