Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VIERDE HONDERDTAL. (14!5)
Vramjstuk LXXVIII.
Het netto gewigt is 3S00 rt, aldus
108 : (3820 — 40) = 100 : 3S00 ffi.
De inkoop = 3500 x /"0,43 = ƒ1373. Hiervan moet
gekort worden 2 — 1 f = Ip"
bedragende /"li,81, want lp"" is /15,73,
^^ /■7,873
I . . /'3,9375
^p"'. is /"l 1,8125.
De schuld is dus /•1573 —/•11,81 =/-ISeS.iy.
Vraagstuk LX XIX.
Indien de lengte juist 3 lengte-eenheden bedroeg,
zoude de breedte er 2 bedragen, en dan zoude de
inhoud 6 maal het vierkant op de lengte-eenheid,
en de omtrek 10 lengte-eenheden zijn; de verhouding
van den inhoud tot den omtrek zoude dan zijn 6:10 =
3:5; maar de gegevene verhouding 48 : 5 is juist 16
maal grooter ; dus moet men ook beide afmetingen
16 maal grooter nemen, en dus is de lengte des lands
16 X 3 = 48 en de breedte 16x2 = 32. Begeert men
dit wat breeder aangeduid te zien, zoo bedenke men
vooreerst, dat uit de verhouding 48 : 5 blijkt, dat het
aantal □ eenheden des inhouds grooter dan dat der
lengte-eenheden des omtreks moet zijn ; en dat de
inhoud toeneemt in de reden, waarin de beide afme-
tingen, en dus ook de omtrek grooter worden. Men
zal dus voor de lengte en breedte eenig veelvoud (hetzij
door een geheel getal of eene breuk aangeduid) van
3 en 2 moeten nemen; daardoor wordt de omtrek ook
juist zoo veel maal grooter ; doch de inhoud zoo veel
maal als de tweede magt van het getal, hetwelk het
veelvoud aanduidt , daar men voor de lengte en breedte
13.