Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
- VIERDE HONDERDTAL. (3)
Vraagstuk LXXIII.
Het aandeel des koopnians in de winit bedraagt
8030 — 2S0 = /-SSOO. Het bedrag daarran komt over-
een met 1 — I = I des kapitaals.
Hetzelve beloopt dus 2800 X | = /■S920 ; derhalve
heeft de factoor 3720 — 30S0 = /'870 in geld bijge-
dragen. Het verschil tusschen de winst van koopman
en factoor is ^ — 4 = |; dit 4 gelijk slaande met /"13S,
zoo bedraagt de geheele winst 13S X |c=r/"SIS, waar-
van den koopman 313 X 4 =223 en den factoor 813
X ^ = ƒ90 toekomt.
Vraagstuk LXXIV.
60 zilveren rijders is = /■189. De goederen bedragen
dus de waarde van 3U — 189 = /■325. Nu gelden
70 ellen katoen =70 X ^ = 981, en 40 ellen laken =
■40 X 3 X ^ = 2-40 ellen linnen. Het is dus als of er
240 + 931 + 100= 4335 el linnen gekocht ware,
zoodat de prijs van het linnen 823 : 433| = | , die van
het katoen | X 5 = 1 en die van het laken 1 X
\ = 4j gulden per el is geweest.
Vraagstuk LXXV.
De eerste bezit 140 — 100 = /40 = 800 stuivers
meer dan de tweede, en verleert dagelijks 11 — 7=4
stuivers meer dan deze. Zoo menigmaal nu 800 stuiv,
eene dagelijksche uitgave van 4 stuivers kunnen bestrij-
den , zoo veel dagen moeten er verloopen, eer ieder
even veel bezit: dus = 200 dagen.
Vraagstuk LXXVI.
Wanneer een getal door een ander gedeeld zijnde,
hetzelfde quotiënt geeft, als dit tweede getal door
een derde gedeeld, dan zegt men, dat dit tweede
getal middenevenredig is tusschen het eerste en derde.