Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VIERDE HONDERDTAL. (UI)
Yraaystuk LX VIL
120 verk. : 4320,376 = 100 : x = /"SeOO.^B, de
inkoopprijs van 6000,8 pond ; zoodat er op de geheele
partij gewonnen is 4320,376 — 3600,48 = /•720,098.
De inkoop van 300 ® is gegeven = /"SOO , dus van 1 ffi =
/■0,60 en van 6000 ffi /■3600,48; zoodat de 8 oneen
op /'0,48 centen te staan komen. Derhalve ƒ0,48 ;
/"0,60 = 8 ; ii- = 10 oneen in het pond.
Vraagstuk LXVIIL
De inkoop van 1 ffi is = /"0,73 na het
rabat. Vóór het rabat was de inkoop 17-,'^ stuiver,
hetwelk aldus gevonden wordt : 100 ■— ]6| verk. :
14; = 100 ink. : X — n^Jj. Op 13 stuivers is dus ge-
rabateerd 17,'j —13 = stuiv. , dal is 14 st. op
de 100 ; want 15 : 100 = 2,'^ : 14. Daar nu het rabat
8 ten honderd in het jaar is, moet er, om 14 te
korten, 21 maanden gegeven zijn: men heeft namelijk
8:14=12: 21 maanden.
Vraagstuk LXIX.
Indien de geheele schuld met den verschenen interest
over 4 maanden afgedaan ware geworden , zoude men
hebben moeten betalen ƒ 1836 ; want 5:1= f1020 :
flSW. Zoo ook , indien beide over 14 maanden waren
voldaan geworden, /•1926,want J : 1 = 836 :/•1926.
Het kapitaal heeft dus in 14 — 4 — 10 maanden
/ 1926— /• 1836 =/■90 , dat is in 4 maandea ƒ36 aan
interest opgebragt ; daarom is het opgenomen kapitaal
1836 — 36 = ƒ 1800 en de interest legen 6p'' in het
jaar berekend ; want
ƒ1800 X 4 m. : ƒ 100 X 12 m. = f36 : f6 interest.