Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(130) VIERDE IIONDERDTAL,
op het einde van de weg inhale. Voorts d.at men
vrage in hoe veel tijcls B hein .inhalen zal. B wint in
een uur 750 el op A ; dus
•t- el. uur. uur.
750 : 13750 = i : j:.
waaruit x = 18^ uur, in welken tijd
B den weg aflegt ; de afstand is dus 18^ X 5750 —
105-410J el 105 mijl. B is met zijn oponthoud
onderweg geweest 18y-f--J ::= 19uur, en A, lOj'j.uur.
Anders
B komt daardoor slechts ^ uur vroeger in de stad dan
A , omdat hij -J uur gerust heeft, en A door het ryden
in [ uur zoo veel gevorderd is als anders in 2 uren. Had
dit alles geene plaal^ gehad , dan zou<Ie B 2'^ uur vroe-
ger ter bestemder plaatse gekomen zijn ; dat is , met
andere woorden, A zou nog; zonder dat alles 2J X
5000 = 13750 el hebben moeien afleggen , wanneer B
reeds aangekomen was. Men vindt dus de lengte van
den weg
5750 -- 5000 : 13750 — 5750 ; x
= 105416A el.
A zou den weg afleggen in 105416^ ^ 5000 = 21,'j
uur; doch heeft door het rijden IJ uur gewonnen,
en legt dus den weg af in 21 — 1 * = uur.
B blijft onderweg (105614| ; 5750) + { = 19,uur.
Yran(jstiik XLII.
Het eene uurwerk loopt het anders in 24 uren 11 —
5. = 6 minuten voor en daar het 12 uren of 720
minuten voorgcloopen zal moeten zijn , wanneer de
uurwerken weder gelijk staan , zoo heeft het daartoe
720 120 etmalen noodig; dus is de begeerde dag
6
120 dagen na den 7 september 1836, of de 5jan-
uarij 1837 dos middags te 12 ure.