Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VIJFDE HOIVDERDTAL. (129)
nu het geval is ; nu is elke dag, v\'aEarop hij niet werkt,
hem 16 + 9 23 .stuivers schade ; bijgevolg heeft hij
-/ifz s" — dagen ledig gegaan , en dus 365 — 87 =
278 dagen gewerkt.
Vraagstuk XXXVIII.
Voor de 20 lasten zijn bij verkoop gemaakt 20 X
/'123,20 = /'246-4. Bij inkoop lieeft raen deze som
sleciits besteed voor 22 lasten , omdat daaronder de
winst is van 2 last j zoodat 1 last bij inkoop gekost
Vraagstuk XXXiX.
Het blijkt dadelijk , dat het oudste kind U maal zoo
veel ontvangt als het jongste , en dat de beide mid-
delste in jaren te zamen juist tweemaal het dubbeld
ontvangen van hetgeen het jongste kind ontvangt ,
derhalve is de geheele som, of 90 stuivers juist 9
maal het aandeel van het jongste kind, en dit aandeel
zelf 10 stuivers ; het daarop volgende in jaren ontvangt
(2 X 10) — 2 = 18 stuivers, het derde kind (2 X 10)-f-
2 rr: 22 stuivers, en het oudste -4 X 10 = -40 stuivers.
Vraagstuk XL.
ffi ffi
kap. cn winüt
20 : 15 omg. = lli : Jr
waaruit = 1"491, en dus ^ö^p''*^. winst.
Vraagstuk XLL
A heeft in het halve uur , dat hij in den wage»
heeft gezeten , 7500 el meer afgelegd dan hy in dien
tijd te voet zoude afgelegd hebben; en in de 1J uur,
welke B deels vroeger ter jtlaatse kwam of rustte,
legde A 6250 mijl af; bijgevolg kan raen de vraag
ook aldus voorsteileu : dat B aan A 7500 -f-6250 =
13750 mijl op den weg voorgeve , en hem alsdan juist