Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VIJFDE HOIVDERDTAL. (115)
Vraagstuk III.
De koopman heef^ toegegeven 1500 ellen op den
verkoop van 1500 x 3 = 4500 ellen. Er zijn dus ge-
weest 4500 -f- 1500 = 6000 ellen = = 96 stuk-
ken. liij heeft gewonnen 1X 6000 = 9000 stuivers ,
welke som de prijs van, de 1500 ellen moet geweest
lijn, omdat hij die juist koude toegeven. Do el is alzoo
ingekocht voor ^-JJJ =6 stuivers; en dew^l hij nu op
3 ellen 1 el of 6 stuivers wint, dat is op de el 2
stuivers, zoo is de verkoop 6-^2 = 8 stuivers per el.
Vraagstuk IV.
811 -f-21 =832
2/-
416 som van den eersten en Uatsten term.
1
51
52:416= {gj
8 eerste term
408 laatste »
De beide eerste termen zouden dus z^n 8 en 13, en
de beide laatste 403 en 408, waarbij de opklimming
5 is; doch daar het verschil 10, dal is 2 maal zoo
groot moet zijn, zoo is ook de eerste term 2x8 =
16, en de laatste 2 X 408 = 816.
Voorts is 816 — 16 = 800
80 + 1 het aantal termen,
en (lllrhHLx^ zz: 33696 de som der termen.
Vraagstuk V.
0,3 gr. 4-0,3 kl. =/-l,20.
0,2 . — 0,3 . =/-o,or).
0,5 grootste =/'l,25, waaruit blijkt,
dat het grootste een zilveren dukaat = /'2,50, en het
kleinste een daalder =/'l,50 is.