Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VIERDE HOjNDERDTAL. (109)
Vraajsiak LXXXVIIL
/•lOO : /■640 = : .r, waaruit x = fQQ9—\2
stuivers het verschil in courant; was het betlrag <ler
beide partijen 6948 gulOen , 19 stuivers, 8 ])enuingen
min 609 gulden , 12 stuivers = 6279 gulden, 7 stuivers
8 penningen, dan was de eene party zoo groot als de
andere. Wij hebben nu
104i
104f,'
209,^^ : 6279 guld. 7 stuiv. 8 penn. 100 : x
x = fWOü de kleinste partij,
640
8640 de grootste partij.
Vraagstuk LXXXIX.
Dewijl de laatste cijfers der beide tellers 1 zijn, moet
het laatste cijfer des geraeenen deelers ook noodzake-
lijk een zijn. Dan deze gemeene deeler moet minder
zijn dan ■=. 11|, en is dus onmogelijk een ander
getal dan 11. Zoo men dezen gemeenen deeler in de
twee ongedekte cijfers 3S deelt, rest er 2; en dewijl
22 het eenige getal tusschen 20 en S(Lis, d<\t door
11 kan gedeeld worden, is het overdekte cijfer nood-
zakelijk 2, dat begeerd wordt.
Vraagstuk. XC.
Op iedere twee gulden, die de winkelier ontvangt,
wint hij een vierendeel. Nu ontvangt hij voor de partij
/■ 182 (want 100 : 110 = 120 : 132) en wint bijgevolg
66 vierendeelen of 16| ® (want) /2 : / 132 =4 16J fi.
Deze winst nu is 10 , dus heeft men 10 : 100 =
164 « : 16o ffi de partij.
12.