Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(106) VIERDE llOINDERDTAL.
/■ 16600. Brengt men deze vergelijking tot hare een-
voudigste uitdrukking, dan vindt men </ = /" 1000 het
aandeel van A; het aandeel van B is dus 1000 X S -(-
100 = 3100, en dat van C 3100 X •4-)-lö0 = /"laSOO.
Vraagstuk LXXXI.
Wanneer men aanneemt, dat A even als B 150 had
ingelegd, dan zoude hij x 12 = /" 18 gewonnen
hebben, dat is te zamen 18 -f- 10 = ƒ28.
28 : 18 = 7 : a;, = maand A.
7—4^ = 2^ . B.
Of aldus ^VV t'A = Au H- A\ = At. i" l^efek"
king ; dus 56 : 86 = 7 : a?, a: = 4| maand als boven.
Vraagstuk LXXXII.
De laatste term eener meetkundige reeks bestaat
uit het product van den eersten term en de zoo veel-
ste magt van de gemeene reden als het aantal termen
min één bedraagt. Deelt men dus den laatsten term
door den eersten , dan is het quotiënt gelijk aan de
zoo vpelste magt der reden als het aantal termen
min één. Dus in ons geval = 64 de zesde magt der
gemeene reden .en x«^ 64 = 2 de gemeene reden zelf.
Wij hebben nu van de reeks bekend de beide uiterste
termen en de gemeene reden, in welk geval de som
der reeks gevonden wordt , door den eersten term van
den laatsten af te trekken, het verschil door de ge-
meene reden min één te deelen en bij het quotiënt
den eersten term op te tellen ; derhalve hebben wij
192
3
2-1 fW
189
192
S81 de som.