Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DERDE HO?«DERDTAL.
(95)
stelsel is, zoo als 97 en 103. De beide volgenden voor-
beelden dienen tot opheldering.
Om het getal 86591200 door 97 te
deelen , snijdt men aan de regterhand
van het deeltal xoo veel cijfers af als
er cijfers in den deeler zijn ; verme-
nigvuldigt het voorste gedeelte met
het verschil tusschen den deeler en
den naasten term der schaal, dat hier
100 — 97 = 3 is, en schrijft het
product op die vvijze onder het deeltal,
dat eenheden onder eenheden enz.
komen. Dit product behandelt men
op gelijke wijze, en doet zoo ook met
ai de volgende. Tellende nu iedere
kolom te zamen, dan is de som der quotiënten het
quotiënt en de som der resten de rest, ingeval deze
rest kleiner is dan de deeler; is dezelve grooter, dan
handelt men daarmede weder op de voorgaande wijze,
en men .telt het komende quotient bij het eerste, als
wanneer de komende som het begeerde quotient en
het andere de rest is.
Quotienten. Resteo.
863912 00
25977 36
779 31
JtO O / 69
892691 173
1 3
892692 76
De bewerking die er plaats
heeft bij een getal, dat door
97 gedeeld wordt, heeft ook
gedeeltelijk plaats bij een getal,
dat door 103 gedeeld wordt.
Zonder te dien einde 2 cijfers
van achter het deeltal af. Doch
in plaats van al de verkregene
getallen te adderen , (noem de
getallen staande in (Ie kolom
der quotiënten A,. B, C en D en
in de kolom der resten E, F, G,
II en I. Zie nevenstaande bewer-
king) addeert men de getallen A en C bijzonder, als
ook B en D, vervolgens E, G en I, en eindelijk de
j Quotienten. 1 Bc.leii.
A 863912 00 E
B 23977 36 F
C 779 31 G
D 23 37 H
69 1
K 866691 100 M
L 26000 73 N
840691 27