Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(94) DERDE flOlXDERDTAL.
/■SOOO beloopen. Dit geeft dus een verschil van 5600 —
öOOO = /"OOO, hetwelk moet ingewonnen worden door
ellen, die per el /"Ij^o meer waard zijn; zoodat er
« O _ 480 ellen van de tweede en dus 520 ellen van
de eerste soort waren, of = 10 stukken van de
eerste- en — ^^ stukken van de tweede soort.
Vraagstuk' LÏV.
15 stuivers = 1 bij verkoop.
/•lOO ink. =/'125 verk.
100 ® n. = 105 te br.
X br. = 360 x 20 st. ink.
.T = •G3Q ^ bruto
125 : 120= 100 :
;r = 96 ;
dus 100 — 98 = 4 (È op de honderd ingebrand.
Vraagstuk LV.
De som der 1000 eerste, op elkander volgende noe-
mers is de som ëener rekenkunstige reeks van 1000
termen, waarvan de eerste term het kleinste gemeene
veelvoud der noemers is. Dus (1000 + 1) X.500 =
500500 maal den gemeenen noemer = 12012000 ; waar-
uit volgt, dat de gemeene noemer i^o j^ooo _ ^^ ^^
Nu is ^ -i- I -4- I = 51 = If en volgens de voorwaarde
moet = JJ , de som der breuken zijn.
Derhalve — ^^ == = |, de laatste breuk en
bij gevolg de laatste noemer = 8.
Vraagstuk LVI.
Er bestaat eene wijze van bewerking, waardoor men
het quotiënt van twee getallen zonder werkelijke deeling
kan vinden, en die tevens korter is dan die der gewo-
ne deeling, wanneer namelijk de deeler weinig meer
of minder dan een der termen der schaal van het tal-