Boekgegevens
Titel: Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Delft: J. de Rooy, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 681 F 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205472
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oplossingen der Verzameling van rekenkundige opgaven, ten dienste van gevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers: in vier tweehonderdtallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(U) DERDE HONDERDTAL.
dat van A in het tweede jaar. Men kan dus de oplos-
sing bekorten door deze voorwaarde geheel weg te
laten. Men heeft 1001106 = /■ 1890 ;/'^OOä,40, en dus
10.S : 100 = 2003,40 : fmS , het' door B uitgezette
kapitaal.
Vraiigstuk XXVII.
lestlen lasten tarwe bedragen 16 X SO = 480 ggl.
meer dan 18 lasten rogge ; neemt men eehter 4 lasten
rogge meer, dan bedraagt de tarwe slechts 192 ggl.
meer; de 4 lasten rogge moeten dus 480 — 192 =
288 ggl'. kosten, gevolgelijk 1 last rogge ^^ =72 ggl".
en een last tarwe
72-h SO = 102 ggl'.
Vraagstuk XXVIII.
Door herleiding vindt men, dat /öSOl,40 = 2344.58
5 is; nu is de eerste brief 240 X 4 = 960 hooger
gesloten dan de tweede, zoodat het beloop der beide
brieven 234456 — 960 = 233496 § zoude geweest zijn,
indien zij volgens gelijke koers gesloten waren. Wij
hebben dus nu:
240
564 : 1 = 233496 ; <r
= 34 ß 6 § de tweede vpissel
84 jj 10 § de eerste wissel.
Vraagstuk XXIX.
Het eerste stuk is lang 2i X 7 = 15| el en kost /"SSf,
want I : 1 =: f^'^xs f^Hi '■'IS l^^^t 1 el van dit stuk
fU : 151 = /■5/rV Het tweede stuk kost /•83| —
/^S0J||= ƒen is dus lang '.^ih -
6| el, waarvrn het y®^ deel 5t is, want 1 ;
; 5' el, het verzwegen getal.