Boekgegevens
Titel: Nieuw leer- en vertaalboekje, ten gebruike bij het aanvankelijk onderwijs der Fransche taal
Auteur: Schifflin, Ph.; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Dordrecht: H. Lagerweij, 1855
2e verm. dr.
Opmerking: 1e stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 475 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205452
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw leer- en vertaalboekje, ten gebruike bij het aanvankelijk onderwijs der Fransche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
EERSTE IFDEEIIKG.
A.
HET LIDWOORD EN DR VERBUIGING DER ZELFST, NAAMWOORDEN.
VOORLOOPÏGE OPMERKING, De Hieesle zelfslandige naam-
■\T00rden, benevens de meesie ze vergezellende bijvoegelijke
naamwoorden, nemen in hel meervoud eene s aan hel einde
aan.
1. Namen van het lidwoord: mannelijk enkelvoud
(masculin singulier) /e, de, het; vrouwelijk enkelvoud
(féminin singulier) la, de, het; mannelijk en vrouwelijk
meervoud (^pluriel) les, de.
Le père, de vader, la mère, de moeder, les pères et
les mères, de vaders en de moeders.
In de fransche laal is geen onzijdig geslacht; alie zelfst,
naamwoorden zijn dus mannelijk of vrouwelijk.
§. 2. Alle zelfsl. naamwoorden, die met een* klinker
en vele, die met eene h beginnen, nemen, in plaats van
Ie of la, l met een afkappingsteeken (/') voor zich.
Vami, de vriend, Vèpte, de degen, Vhomme, de mensch.
Slaat er echter voor zulk een zelfsl. naamw. een bij-
voeg. naamw., dal met een' medeklinker of geene ineen-
smelling vereischende A begint, zoo heeft deze verandering
geen plaats.
Le généreux ami, de edelmoedige vriend, le haut em-
ploi, het hooge anibl.
§, 5. De hollandsche laal drukt de betrekkingen van
het eene zelfst. naamw. lot hel andere uit;
a. Door de verbuiging (verandering van het zelfst,
naamw. en lidwoord, of van het laalsle alleen, volgens de
verschillende naamvallen):
De hoed des mans, der vrottw,
b. Door voorzetsels:
Lust voor den arbeid, begeerte naar kennis.
1