Boekgegevens
Titel: Nieuw leer- en vertaalboekje, ten gebruike bij het aanvankelijk onderwijs der Fransche taal
Auteur: Schifflin, Ph.; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Dordrecht: H. Lagerweij, 1855
2e verm. dr.
Opmerking: 1e stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 475 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205452
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw leer- en vertaalboekje, ten gebruike bij het aanvankelijk onderwijs der Fransche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
If
TOORliEllTGT.
Inttisschen heh ik gebeend de Naamvallen en de Trappen
van vergelijkuig ie moeien behouden. Het is waar, dat de
Franschen (coo als ook in de luleidhij gevigd wordt) de
eersten, eigentlijk gezegd, niet hebben, en liJ de laatsten in
hxmne heschotiwingen over de taal gevoegelijk kunnen missen;
doch ik meen niettemin te mogrn beweren , dat daar het aan-
leeren eener vreemde taal 7 mees/ doel zal treffen, waar zidks
met het onderwijs in de moedertaal en hare regelen 7 meest
in overeenstemming gebragt wordt, 7 welk, door hel weglaten
van de Naamvallen en de Trappen van Fergelijkinrj, die wij
evenmin in onze taal als de Bnitschei^s in de hunne kunnen
ontberen , gewis niet zon bevord' vd worden.
Of mijne zienswijze met die van den schrijver en den verta-
ler des bovengenoemden opstels, ook die van het meerendeel
tnijner medeonderwijzers der Fransche taal zijn zal, moet uit
het gebruik blijken. Bat ik ie dien opzigie niet zonder alle
zelfvertrouwen hen, grondt zich op den bijval, dien het werkje
in Buitschland geniet, alwaar, ondanks de nadrukken, in
weinige jaren eene achtste uitgave is 7ioodig geworden; terwijl
het in alle recenserende tijdschriften eene meer dan gewoon
aanprijzende beoordeeling is te beurt gevallen, onder welke
die, in de al^emeene Scliulzeitung, van den in de schoolwereld
zoo bekenden Dr. Kaebkl, wel in het bijzonder mag vermeld
worden^
Bij de vitgave van de door mij bezorgde bewerking der
tweede oplage van dit nuttig schoolwerkje , heb ik verder niets
hij te voegen dan dat ik mij hier en daar nog meer afwijkin^
gen van 7 origineel veroorloofd heb dan zulks bij de eerste
Editie 7 geval was. Mogt het boekje er bij gewonnen hebben
en voortgaan verder nuttig te zijn aan onze schooljeugd! dat
is de wensch van " M.
Amslcrdam, 1855.