Boekgegevens
Titel: Nieuw leer- en vertaalboekje, ten gebruike bij het aanvankelijk onderwijs der Fransche taal
Auteur: Schifflin, Ph.; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Dordrecht: H. Lagerweij, 1855
2e verm. dr.
Opmerking: 1e stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 475 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205452
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw leer- en vertaalboekje, ten gebruike bij het aanvankelijk onderwijs der Fransche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
YOORBERIGT.
De ZOO gvnsiige vermelding van Dr. Pji. Sciiiffliä's An-
leilun«; zur Erlernung der französischen Sprache, rfoor ^/e Nieuwe
Bijdragen Tau het Ouder-\vijs eu Opvoeding voor de maand
Fehrnarij des vorigen jaars, in een opUel over het onderwijs
der Fransche iaal^ wekte hij mij de begeerte naar het bezit van
dat tverkje op^ teyi einde te zieti i?i hoe verre het^ in verband
met de leerwijze^ in genoemd opstel vervat, ook op onze scho-
len met voordeel zon kunnen gehriiikt %vorden. Ik moet beken-
nen y dat het mij daartoe allergeschiktst voorkwam, en meer
dan eenig ander dienstig scheen tot ee?i geleidelijk en traps^
wijze opklimmend onderwijs der Fransche taal ten behoeve van
onze nog jonge kinderen. En toen menige poging ter hekoming
van de Oefeningen lot het aanleeren der Fransche laai» die naar
aanleiding van Schifflis's Leerboek te Maastricht moeten zijn
uitgegeven, vriichteloos bleef^ besloot ik het tverkje in onze taal
over te brengen, en voor het onderivijs in het Fransch op o?ize
scholen dienstbaar ie maken. Ik heb het eenigzins veranderd,
en naar de behoefte onzer Nederlandsche jeugd ge^^^ijzigd; eem
wijziging, die in het 2de stukje, dat op dit volgen moet, ge-
wis niet minder zal noodig zijn; terwijl het derde stuk, of
de derde curs^^s, die enkel theorie en geene praktijk bevat ^
voor ons van geene behoefte is, en, naar het mj voorkomt,
met meer nut door eene in de taal zelve ^geschrevene Spraak-
ktinst, kan vervangen worden.