Boekgegevens
Titel: Nieuw leer- en vertaalboekje, ten gebruike bij het aanvankelijk onderwijs der Fransche taal
Auteur: Schifflin, Ph.; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Dordrecht: H. Lagerweij, 1855
2e verm. dr.
Opmerking: 1e stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 475 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205452
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw leer- en vertaalboekje, ten gebruike bij het aanvankelijk onderwijs der Fransche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 50
lijk aan den Istenj noglans doen zich de en 4tle naamv.
niet altijd, zoo als bij de zelfst. naamwoorden (§. 4.),
door de plaats, die zij in den zin hebben, kennen, maar
de naamval van het zelfst, voornaamw, is dezelfde als die
van het woord, waarop het betrekking heeft; b. v.:
Je dis, moi, que vous avez tori, ik zeg, dat gij on-
gelijk hebt. (In dergelijke gevallen dient het slechls, om
met meer nadruk te spreken.) Hier is moi naamv.,
omdat hel op je, hetwelk een l^te naamv. is, slaat
Voulez-vous me perdre ^ moi votre ami F wilt gij mij,
uw' vriend, ongelukkig maken? Hier is moi 4de naamv.,
omdat het op me, naamv. slaat.
§. 90. De zelfst, persoonl. voornaamwoorden nemen in
den naamv. de, in den o^t;" ^ yoor zich; Cela dépend
de lui, de moi, dat hangt van hem, van mij af. Il pense
à toi, à elle, à eux, hij denkt aan u, aan haar, aan hen.
§. 91. Verbondene pers. voornaamwoorden.
1ste naamval.
nous, wij.
vous, gij.
ils, zij.
elles, zij.
Je, ik.
gij-
il, hij, het.
elle, zij.
on, men.
Me, mij.
te, u.
lui, hem.
lui, haar.
se, zich.
naamval.
710US .
WIJ.
vous, gij.
leur, hun, haar.
se, zich.
4(lc naamval.
710US, ons.
vous, u.
les, hen, ze.
se, zich.
Me, mij.
te, u.
Ie, hem, hel.
la, haar.
se, zich,
§. 92. De onmiddelbare verbinding van den l^ten
naamv. met hel werkw. wordt door het bijkomen van eenen
5den of naamv. opgeheven, b. v,:
*) Ook staatje soms zelfst,, b. \.je soussigné, ik ondergeteeken-
de , enz.