Boekgegevens
Titel: Nieuw leer- en vertaalboekje, ten gebruike bij het aanvankelijk onderwijs der Fransche taal
Auteur: Schifflin, Ph.; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Dordrecht: H. Lagerweij, 1855
2e verm. dr.
Opmerking: 1e stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 475 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205452
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw leer- en vertaalboekje, ten gebruike bij het aanvankelijk onderwijs der Fransche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
8
§. 44. B. Gaat een bijvoeg, naamwoord uit op /*, zoo
Torml men hel vrouwelijk enkelv. door f in ve Ie veran-
deren: Aclif,
Cette femme est active, <leze vroinv is werkzaam.
§. 45. De bijvoeg, naamw., die bij een mannelijk
meervoudig zelfst. naamw. behooren, gaan op s oï x uit,
en de bijvoeg, naamw., die bij een vrouwelijk meervoudig
zelfst. naamw. behooren, gaan op es uil: Indulgent, beau,
haut.
Les amis indulgents, de toegevende vrienden.
Les beaux présents, de schoone geschenken.
Les hautes montagnes, de hooge bergen.
§. 46. De bijvoeg, naamw. die op ^ of ic uitgaan, blij-
ven onveranderd, wanneer zij voor een mannelijk meer-
Toudig zelfst. naamw. staan: Fameux, gris.
Les fameux soldats, de beroemde soldaten.
Les nuages gris, de grijze wolken.
§. 47. Hoofdregkl. De bijvoeg, naamw., die in het
enkelv. niet op ^ of uilgaan, nemen in het meerv, eene
s aan: Attentif, aKentive.
Les garçons sont attentifs, de jongens zijn oplettend.
Les filles sont attentives, de meisjes zijn oplettend.
§. 48. Bijvoeg, naamw, op au: beau, schoon, bel (un
bel enfant, een schoon kind.) t)elle, beaux, belles; nouveau,
nieuw, nouvel [le nouvel an, hel nieuwe jaar,) nouvelle,
nouveaux, 7iouvelles, Jumeau, tweelings-, jumelle, ju-
meaux, jumelles,
§. 49. Bijvoeg, naamw. op eu: bleu^ blaauw, bleue,
bleus, bleues; feu, overleden, feue, feus, feues; hébreu,
hebreeuvvsch, hébreux,
§. 50. Bijvoeg, naamw. op ou: fou, dwaas, fol {un
fol espoir, eene dwaze hoop), folle, fous, folles; mou,
week, mol, molle, mous, molles,
Aa>'merkk\g. Behalve de in §. §. 48. 49. 50. genoemde
bijvoeg, naamw. zijn er geene op au, eu, ou,
§, 51. De meeste bijvoeg, naamw. op al veranderen,
wanneer zy bij een mannelijk meervoudig zelfst. naamw.
behooren, al in aux: anomal.
Les verbes anomaux, de onregelmatige werkwoorden.