Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
95
scheidene sterkten, maar kreeg spoedig den Stadhouder
van Friesland, Aremberg, met een aanzienl ijk leger tegen-
over zich. Bij het gehucht Heiligerlee viel toen een
hardnekkig gevecht voor, waarin Lodewijk overwinnaar
bleef; A.remberg zelf sneuvelde, maar ook Adolf werd
doodelijk getroffen; hij was de eerste der Nassausche
helden, die zijn leven voor Nederland opofferde.
Nauwelijks had Alva den ongelukkigen uitslag van
het gevecht bij Heiligerlee vernomen, of hij besloot zelf
Lodewijk tegen te trekken. Aan het hoofd zijner beste
troepen rukte hij nu tegen Lodewijk op. Hij ontmoette hem
niet ver van Jemmingen en versloeg het ongeoefende leger
ten eenenmale. Lodewijk zelf ontkwam ter nauwernood.
Die ongelukkige uitslag ontmoedigde echter Willem
van Oranje niet. Hij wist een vrij aanzienlijk leger bijeen
te brengen, en trok daarmee, niet verre van Koermond,
over de rivier de Maas, in de hoop diep genoeg het land
te kunnen indringen, om het volk aan te moedigen, zich op
verschillende plaatsen te gelijk tegen Alva's gezag te ver-
zetten. Maar ook dit mislukte. Met groote bekwaam-
heid wist Alva het leger van Willem tegen te houden,
zonder tot een veldslag te komen, zoodat de Prins ein-
delijk genoodzaakt was, uit gebrek aan geld zijn leger af
te danken en naar Duitschland terug te keeren.
Zoo waren dan beide pogingen om de Nederlanders
■ van Alva te bevrijden, mislukt. Maar met dien strijd te
Heiligerlee en te Jemmingen rekent men den oorlog begon-
nen te zijn, die in onze (Jsschiedenis onder den naam
van Tachtiüjarigen oorlog bekend is; een strijd, waarin
de Nederlanders dikwijls op het punt waren van te be-
zwijken, maar die eindelijk door hun volharding en
hun moed, door het wijs beleid en de groote bekwaam-
heden van Willem van Oranje en zijn zonen, en bovenal