Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
94
gendsten gedagvaard, en door wien weldra duizenden ter
dood veroordeeld werden. Ook de Prins van Oranje werd
voor dien Eaad gedaagd, maar verscheen natuurlijk niet,
waarop zijn goederen verbeurd verklaard werden, en zijn
zoon van de hoogeschool te Leuven, tegen de rechten dier
school, opgelicht en naar Spanje gevoerd werd. De Graven
van Egmond en Hoorn, die in het land gebleven waren,
omdat zij meenden, dat hun vroejere diensten, aan den
Koning bewezen, hen wel buiten alle gevaar zouden
houden, werden aanvankelijk door Alva vriendelijk beje-
gend. Maar weldra veranderde dit. Onverwacht werden
zij gevangen genomen cn openlijk te Brussel onthalsd,
en boetten aldus hnn zorg voor 's voiks welzijn en hun
vertrouwen op den koning met hun leven. Waar zoo de
edelsten niet gespaard bleven, kan men zich het lot der
minderen voorstellen. Overal in steden en dorpen werd
vreeselijk strafgericht gehouden en een algemeene angst-
kreet ging ten hemel.
Willem van Oranje, ofschoon wijselijk het land ont-
weken, vergat daarom Nederland niet. Toen die alge-
meene angstkreet van het verdrukte volk tot hem door-
drong, besloot hij alles te wagen om het te helpen.
Zijn goederen, die hem nog overgebleven waren, verkocht
of verpandde hij, en voor die gelden wierf hij in Duitsch-
land een leger, om zoo mogelijk door kracht van wapenen
Alva uit het Land te jagen. Zijn broeder Lodewijk, die
hem in alles trouw ter zijde stond, stelde zich weldra
aan het hoofd van eenige huurtroepen en deed, vergezeld
van zijn broeder Adolf, een inval in Groningerland,
opdat W illem Ie beter gelegenheid zou hebben elders een
geschikt punt van aanval te kiezen. Met veel beleid
bestuurde Lodewijk dien inval; hij vermeesterde onder-