Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
gestreno: gestraft, maar Pilips, toen hij de tijding van
dezen, in zijn oog onvergefelijken, gruwel vernam, barstte
in volle woede los. Niet alleen zond hij dadelijk aan
de landvoogdes de strengste bevelen om de daders en
aanleggers te straffen, maar hij sprak openlijk het dood-
vonnis over alle Nederlanders uit. Goed en leven bei-
den hadden allen verbeurd, en weldra zond hij een zijner
bekwaamste, maar ook gestrengste en wreedste veldhee-
ren, den Hertog van Alva, af, om, aan het hoofd van
een aanzienlijk leger Spanjaarden en Italianen, dit von-
nis ten uitvoer te leggen.
Toen begon voor Nederland een jammervolle tijd,
een worsteling om behoud van leven en goed; een strijd,
die, ten koste van duizende levens, tachtig jaren met
onbezweken moed gevoerd werd, en waarop wij indezen
tijd nog met trots op ons voorgeslacht kunnen terug
zien, als op een proeve van hetgeen een volk vermag,
dat onbezweken zijn vrijheid verdedigt.
III.
Toen zich de lijding bevestigde, dat de Hertog van
Alva deze gewesten naderde, verlieten Oranje en duizen-
den met hem het land. De Prins wist, dat inzonderheid
hij zich door zijn ijveren voor 's volks welzijn den haat
van Filips had op den hals gehaald, en hij begreep te
recht, dat, zou hij nog eenmaal in staat zijn hulp te
bieden, hij zich aan elen machtigen en strengen arm van Alva
moest onttrekken. En dat hij zoo deed, was voor hem
en Nederland gelukkig. Nauwelijks was Alva in het
land gekomen en had Margaretha het bestuur neergelegd,
of hij stdde een Rechtbank in, door hem Raad van be-
roerte, maar door het volk weldra Bloedraad genoemd,
voor witn dadelijk de aanzienlijksten, edelsten en vermo-