Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
92
naam niet schaamden, waar het de vrijheid des gewetens
gold, droegen zij voortaan penningen om den hals,
waarop aan de eene zijde het borstbeeld van Filips en
aan den anderen kant een bedelzak afgebeeld stond met
het opschrift: Getrouw aan den koning tot den be-
delzak.
Margaretha deed Wat zij had beloofd. Zij zond het
verzoekschrift naar Filips en beval matigin;: in de ver-
volging. Maar Filips antwoordde niet. Van w;ek tot
week, van maand tot maand zag men dat antwoord te
gemoet, maar te vergtefs. Inmiddels was men van de
eene vrijheid tot de andere voortgegaan. Duizenden
verliettn de steden, om buiten op het veld te hooren
prediken, en toen die predikingen hier en daar met ge-
weld gestoord werden, verscheen men gewap nd , om
zich des noods te kunnen .verdedigen. De landvoogdes,
van alle zijden gedrongen en zonder bevelen uit Spanje,
was dan ook eindelijk genoodzaakt de vervolgingen geheel te
staken, en in verscheidene steden werden zelfs, met be-
willigins; der overheid, kerkgebouwen voor de dienst der
hervormden ingerient. Ware het hierbij gebleven. Maar
ongelukkig wist het volk nu op zijn beurt van geen
matiging. Eenmaal los van den band en van de vrees ont-
heven, barstte het in dolle woestheid uit. In verscheiden
steden eerst in het Zuiden, daarna in het Noorden,
werden kerken en kloosters beroofd van de sieraden,
die voor de andersdenkenden van hooge waarde waren.
Heerlijke schilderijen werden vernield, altaren omver
gehaald, beeldhouwwerk verbrijzeld en kerken met ge-
weld in bezit genomen. Deze geweldenarij, die in de
geschiedenis den naam van beeldstormerij draast, sleepte
de schromelijkste gevolgen na zich. Wel werden door
Oranje en Egmond en andere aanzienlijken de belhamels