Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
91
met bloed geschreven bevelen tegen de Hervormden in
te trekken. Aller hoop was nu op die zending van Eg-
mond gevestigd. Maar zij mislukte. Filips, geveinsd als
hij was, ontving den Graaf wel vriendelijk en gaf schoone
beloften, maar zond tevens nog strengere bevelen her-
waarts. Toen kwamen eenige edelen te Brussel in het
huis van den graaf van Kuilenburg bijeen. Zij beloofden
daar elkander met al wat zij hadden te zullen bijstaan,
ten einde het geloofsonderzoek te doen ophouden en de
oude vrijheid hersteld te krijsen. Weldra sloten zich
duizenden der vermögendsten, zoowel Roomsch- als Her-
vormiügsgfzinden, bij deze edelen aan, en er werd een
verzoekschrift aan de landvoogdes opgesteld, waarin
dringend om opschorting der bloedbevelen verzocht werd.
't Was een b(dani>;vvekkend gezicht, toen dat smeekschrift
aan de landvoo2;des werd overhandigd. Drie honderd
edelen, met Lodewijk van Nassau en Hendrik van Bre-
derode aan het hoofd en allen te paard gezeten, kwamen
op een vastgestelden dag te Brussel. Zij begaven zich
naar het verblijf der landvoogdes, gaven de paarden
aan hun bedienden over, en traden in een lange rij de
zaal d(r Hertogin binnen. Hier overhandigde Brtde-
rode haar het smeekschrift, en drong er mondeling nog
eens op aan, dat aan het verzoek toch gunstig gevolg
mocht gegeven worden. Ontsteld had de landvoogdes
den stoet zien binnen treden. „Het zijn slechts bede-
laars" (gueux) fluisterde haar een harer raadslieden in,
en daardoor gerust gesteld, stond zij de edelen te woord,
en beloofde haar broeder het verzoekschrift te zullen
zenden en inmiddels het geloofsonderzoek te matigen.
Dat. woord //bedelaars, geuzen" was voor de verbonden
edelen niet verloren gegaam Zij namen het als een on-
derscheidingsnaam aan, en ten blijke, dat zij zich dien