Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
noemden; Lammoraal, Qraaf van Hgmond, die tot de
aanzienlijkste Nederlanders behoorde, de Graaf van
Hoorn, admiraal van Qraaf van Kuilenburg,
Hendrik van Bredtroode, Filips van Marnix, Heer
van St. Aldegonde, Lodewijk van Nassau, broeder van
Prins Willem en anderen.
De pogingen echter van deze mannen konden in den
eersten tijd niet weerhouden, dat de bevelen van Filips
tegen de aanhangers der Hervorming met groote ge-
strenïheid werden ten uitvoer gelegd. Een rechtbank,,
bepaaldelijk ingericht, om naar het geloof onderzoek te
doen, daagde ieder voor zich, die aan eenige afwijking
werd schuldig geacht. Zonder acht te slaan op wetten
of voorrechten, vonnisden deze geestelijke rechters, en
meermalen waren de hevigste folteringen de middelen,
waardoor de beschuldigden tot bekentenis gebracht en
dan tot vrefselijke straffm veroordeeld werden.
Ofschoon Granveile, hoe heerschzuchtig hij ook was,
meermalen zich tegen deze geweldige maatregelen ver-
klaard had, zag het volk in het algemeen hem toch voor
de hoofdoorzaak van dat alles aan, en 't werd in die
gedachten niet weinig gesterkt, toen Oranje, Egmond en
Hoorn verklaarden niet meer in den Raad te zullen komen,
omdat Granvelle toch alleen gehoord werd. De haat tegen
de-n kardinaal werd eindelijk zoo groot en zoo algemeen,
dat hij begreep beter te doen, deze landen te verlaten.
Na zijn vertrek scheen er een betere tijd te zullen
aanbreken. Oranje, Egmond en Hoorn kwamen nu
wtder in den Eaad; zij traden daar openlijk als ver-
dedigers van de volksvrijheid op, en wisten de land-
voogdes te bewegen het geloofsonderzoek op te schorten,
en een hunner, den graaf van Egmond, naar Spanje af te
zenden, ten einde Eilips te bewegen de strenge, en als