Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
89
vrede was gesloten, haastte zich Filips tot zijn vertrek.
Hij stehle, eer hij heenging, zijn zuster Margaretha,
Hertogin van Parma, tot algemet-n landvoogde« aan en
benoemde tevens over de verschillende gewesten eenige
aanzienlijke mannen, die, als stadhouders, onder haar het
bestuur in zijn naam zouden voeren. Zoo werd de graaf
van Egmond stadhouder van Vlaanderen; AVillem van
Nassau, prins van Oranje, stadhouder over Holland,
Zeeland en Utrecht; de graaf van Arembtrij stadhouder
over Friesland, Groningen en Overijstl. Behalve deze
stadhouders was aan de landvoogdes nog een Raad toe-
gevoeird, bestaande uit de aanzienlijkste en vermögendste
mannen des lands, die haar in zaken van rezeering
moesten bijstaan, en aan het hoofd van dien Eaad plaatste
Filips den bisschop van Atreeht, later kardinaal de
Granvelle, een man van uitstekende bekwaamhedfn, maar
van groote heerschzucht, die weldra den meesten invloed
op het bestuur der zaken kreeg, en dien invloed ge-
bruikte, om een onbeperkt gezag voor zijn meester in deze
gewesten te verkrijgen.
Tegenover dezen Granvelle stonden echter weldra eenige
aanzienlijke mannen, die zich tegen zijn toenemenden
invloed verzetten, en zich ten doel stelden de vrijheid van
het volk te verdedigen Zij behooren dan ook bij het nage-
slacht in dankbare erkentenis gehouden te worden; vele,
de meeste hunner hebben tot bereiking van dit doel hun
goed en leven opgeofferd, en het is aan hun moed
en hun volharding te danken, dat het doel van Filips
en Granvelle, de geheele onbepeikte onderwerping der
Nederlanders, ook met verzaking van hetgeen hun het
dierbaarst was, niet is bereikt geworden.— Die mannen
waren voornamelijk: Willem^ Prins van Oranje^ die
wij reeds als stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht