Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
87
en bij dit alles de overtuiging bij het grootste gedeelte
der burgers, dat van vrijheid, zoo wel in de godsdienst
als in het maatschappelijk leven, het welzijn des Vader-
lands afhing, dit alles maakte, dat niet alleen de Her-
vorming weldra vele aanhangers in deze landen telde,
maar ook dat velen van hen, die de oude leer getrouw
bleven, geweldige maatregelen afkeurden.
Karei zelf, die de Nederlanden altijd als de beste
zijner landen beschouwde, die voor de oorlogen, welke
hij te voeren had, veel geld behoefde, en dat geld groo-
tendeels uit de rijke en bloeiende Nederlandsche gewes-
ten verkreeg, ontzag in veel opzichten dieu vrijheidszin,
matigde zijn tegenstand, en wist door zijn minzaam-
heid, zijn ontzien van der burgeren rechten en door de
bevordering van koophandel en nijverheid de liefde des
Volks voor zich te bewaren.
Na een rustelooze regeering van veertig jaren, ziekelijk
en teleurgesteld in vele zijner verwachtingen, kreeg Karei
een afkeer van het bewind. Hij riep de aanzienlijksten
des lands in het jaar 1555 te Brussel bijeen, en daar,
te midden eener groote vergadering, deed hij plechtig af-
stand van de Nederlanden ten behoeve van zijn zoon
Filips. Kort daarop schonk hij hem ook Spanje en zijn
overige bezittingen, behalve Duitschland. De Duitsche
Vorsten namelijk gingen in hun keuze Kareis zoon
voorbij en benoemden zijn broeder Ferdioand. — Karei
zelf ging naar Spanje, betiok een verblijf bij het klooster
van St. Just en stierf na drie jaren.
II.
Met de regeering van Filips, die nu de derde van dien
naam was, welke over ons land het bewind voerde,
ving een hoogst gewiehiige tijd voor ons vaderland aan.