Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
brengt, — dan werkt hij tevens weldadig op den
toestand van het geheele volk, en het zal het
Yaderland welgaan, in stijgende mate welgaan,
naarmate het aantal van zulke burgers toeneemt.
Maar zal dat alles op de rechte wijze geschie-
den en vrucht dragen, dan dient men een goed
begrip te hebben van den tegenwoordigen toe-
stand van ons volk. Om als burger van het land
zijn plicht te doen, moet men weten, hoe wij
thans geregeerd worden, en welke plichten ons,
als leden van het volk, zijn opgelegd. Om het
goede te helpen bevorderen, en wat er nog ont-
breekt aan te vullen, moet ons, wat heden on-
der ons gevonden wordt, helder voor den geest
staan. Ook wat vroeger was, mag ons niet on-
bekend blijven. Boven vele volken in Europa,
hebben wij een geschiedenis van ons voorge-
slacht, waarop wij roem mogen dragen. Van
veel goeds dat wij nu genieten, werd de grond
gelegd door onze vaderen. In wetenschap en
kunst, in nijverheid, handel en zeevaart, waren
zij de meeste hunner tijdgenooten vooruit; en
wanneer wij ons hun handelen voorstellen, hun
werken en hun streven, waardoor zij, hoewel
klein in getal, groot in macht werden, geëerd
door Imnne vrienden, gevreesd door hunne vij-
anden, dan is dit geen reden tot hoogmoedige
zelfverheffing, maar een krachtige aansporing om,
naar de omstandigheden, waarin wij verkeeren,
de vaderen ons ten voorbeeld te stellen, 't goede