Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
84
de vroegere tijden kennen, de Schieringers en Vetkoo-
pers, nog altijd tecen elkander gewoed. De eersten hadden
op het laatst der vorige etuw de hulp ingeroepen van
Albrecht van Saxen, veldheer en gunsteling van keizer
Maximiliaan. Hij was gekomen en had zich met geweld
van alles meester gemaakt, en de keizer had hem tot
erfelijk stadhouder over Friesland benoemd. Na zijn dood
voerden zijn zonen het bewind, maar, gedrongen door
den tegenstand en onwil der Friezen, was de laatste
hunner, Joris van Saxen, genoodzaakt zijn recht op
Friesland aan Karei af te staan, die nu met zijn groote
macht de Friezen aan zich onderworpen hield. Zoo kwam
Friesland aan Karei. In Utrecht had retds Filips van
Bourgondië zijn zoon David op den bisschopsstoel we-
ten te verhelf, n; deze David was echter steeds in onmin
met zijn onderzaten en de invloed van den machtigen
Hollandschen graaf werd door die voortdurende onlusten
eindelijk zoo groot, dat in het jaar 15:i?8 geheel het
wereldlijk bestuur over Utrecht aan Karei kwam.
Met Gelderland had hij heftiger strijd te voeren ge-
had. Eeeds Karei de Stoute had van de onlusten, die
aldaar tusschen Hertog Aernoud en- zijn zoon Adolf
waren uitgebarsten , partij getrokken om zich als meester
van Gelder te beschouwen. Maar na diens dood had de
kleinzoon van Hertog Aernoud, Karei van Gelder ge-
noemd, zich in het gebied van zijn geslacht weten te
doen erkennen, en, gesteund door de liefde der Gelder-
schen en de bekwaamheid van zijn woesten veldheer
Marten van Kossum, had die Karei zich niet alleen in
zijn gebied staande gehouden, maar dat ook over een
goed deel der noord-oustelijke gewesten uitgebreid. Na
zijn dood echter moest zijn opvolger het spoedig op-
geven, en Karei V voegde alzoo in 1543 ook Gelderland