Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
83
een einde aan de partijschappen,, die in Holland onder
de leuzen van Hoeksch en Kabeljauwsch bijna anderhalve '
eeuw gewoed hadden.
Deze Filips, die den bijnaam van den Schoone kreeg,
werd nu niet alleen graaf over al de gewesten, die reeds
door Filips den Goede waren vereenigd, maar hij huwde
daarenboven met de Spaansche prinses Johanna, eeu
dochter van Ferdinand van Arragon en Isabella van
Kastilië, en kreeg daardoor uitzicht om in vervols; van
tijd ook koning van Spanje te worden. Inderdaad volg-
de hij na den dood van Isabella deze in Kastilië op,
maar stierf zelf korten tijd daarna, voordat nog zijn
oudste zoon Karei in slaat was hera op te volgen. Nog-
maals nam nu Maximiliaan als regent het bewind over
deze gewesten waar, totdat Karei, op den ouderdom van
vijftien jaren gekomen, in staat werd geoordeeld zelf
het bestuur in handen te ntmen.
Geen machtiger vorst had tot nag toe over de Neder-
landen geregeerd ïoen zijn grootvader Ferdinand stierf, .
kreeg hij geheel Spanje onder zijn gebied, en bij dit
Spanje waren in den laatsten tijd ook deelen van Italië
gekomen, en, wat vooral belangrijk was, de nieuw ont-
dekte landen in het westelijk halfrond, bekend onder
den naam van Amerika. Toen daarop zijn grootvader
Maximiliaan stierf, kozen de Duitsche vorsten hem tot
keizer, en alzoo zag Karei, die als Duitsch keizer den
naam van Karei V droeg, zijn gebied uitgestr.kt over
Duitschland, een gedeelte van Italië, Spanje en Ame-
rika. En wat ons land betreft, niet alleen had hij al de
gewesten, reeds door zijn voorgangers bezeten, maar
■wist hij ook Friesland en Groningen, Gelderland en
Utrecht aan zich te onderwerpen.
In Friesland hadden de partijen, die we reeds uit
6*