Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
82
DEEDE HOOFDSTUK.
ONS LAND KLN REPUBLIEK.
"wat aanleiding gaf tot het ophouden van het
grafelijk bestüüe.
1.
Nadat Filips van Bourgondië in 1467 gestorven was,
kwam zijn zoon Karei, bijgenaamd de Stoute, aan het
^ bestuur. Had zijn vader reeds een uitgebreid gebied ge-
had, deze Karei wilde het nog meer vergrooten en een
rijk stichten, dat zich van de Middellandsche tot de
Noordzee zou uitstrekken. In de oorlogen, die hij daar-
toe ondernam, verspilde hij veel gelds zonder zijn oog-
merk te bereiken, en toen hij bij de belegering van de
stad Nancy sneuvelde, liet hij deze gewesten in vrij wat
minderen staat, dan hij ze geërfd had, aan zijn eenige
dochter Maria na. Gelijk het onder de vroegere gra-
vinnen Ada, 'Margareta en Jacoba gegaan was, ging
het ook nu. In verschillende deelen van haar gebied
had Maria met opstanden en onlusten te kampen. Ge-
lukkig voor haar en ook voor 't land, huwde zij met
Maximiliaan, den zoon van den toenmaligen Duitschen
keizer, Frederik III, die in later tijd zelf keizer werd,
en door krachtige maatregelen en wijs bestuur de rust
wist te herstellen.
Na den dood van zijn vrouw bleef Maximiliaan als
voogd over zijn minderjarigen zoon Filips, het bewind
voeren, en maakte, gedurende dat bestuur, voor goed