Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
80
de vloeren waren met dergelijke tapijten bedekt. Aan
den zolder hingen kostbare lichtkroonen, aan de wanden
gepolijste stalen spiegels. De meubelen waren meestal
kunstig gebeeldhouwd; op de stoelen lagen zijden kussens,
op de bedden fijne lakens. Goud en zilverwerk pronkten
op de buffetten. En die weelde en praeht heerschten
niet alleen in de woningen van den adel, de rijke
burgers deden voor deze niet onder, maar streefden ze zoo-
wel in kleeding als in huisraad op zijde. Geen wonder,
dat de nijverheid en de ambachten bij dit alles wel
voeren, en de gewone ambachtsman meermalen kunst-
stukken voortbracht, die de bewondering ook nog van
later tijd wegdragen. Die groote welvaart had echter
ook haar nadeelige zijde. Eenvoudige zeden maakten
allengs plaats voor zucht naar genot en weelde, die
zich niet alleen vertoonde in kleeding en huisraad,
maar vooral ook in de maaltijden en feesten, die niet
zelden aanleiding tot groote buitensporigheden gaven.
Eilips van Bourgondië gaf zelf hierin geen best voor-
beeld. Zijn hof vertoonde een pracht en weelde, zooals
zelfs aan groote koningshoven niet werd aangetroffen, en
de feesten, die hij gaf, waren niet minder dan die van
zijn onderzaten, proeven van groote overdaad. Wilt gij
een korte beschrijving hooren van zulk een feest? Het
werd door Eilips gegeven te Eijsel in het jaar 1453.
In een groote zaal stonden drie reusachtige tafels. Op
de eerste zag men een kerk met klokken en orgel,
omringd van rotsen, die schitterden van diamanten en edel-
gesteenten. Op de tweede tafel stond een ontzaglijk groote
pastei, waarin acht en twintig muzikanten verborgen
waren, die nu en dan hun speeltuigen deden klinken;
daarnaast stond een burgt, uit welks torens geurig
oranjewater stroomde. Op de derde tafel was een Oos-