Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
79
trekkingen aangeknoopt en voorzag Europa van Indische
waren, waardoor onmetelijke schatten haar toegevoerd
werden. Vele Hollandsche, Zeeuwsche en Friesche koop-
lieden vestigden zich binnen haar muren, en meermalen
vond men op de Schelde meer dan 2000 schepen ver-
eenigd. En zoo wel in Vlaanderen als in Brabant was
de wol handel en al wat daarmee in betrekking stond tot
zoo hoogen trap van bloei gqkomen en bracht dit zooveel
schatten aan, dat Filips van Bonrgondië tot aandenken
hieraan een ridderorde instelde, die van het Gulden vlies
of de gouden schapenvacht.
Het was echter niet alleen de uiterlijke welvaart, welke
zoo zeer was toegenomen, ook de beschaving en verlich-
ting waren voortgegaan. In 1423 had Laurens Jansz.
Koster te Haarlem de boekdrukkunst uitgevonden; daar-
door werd de verspreiding van kennis gemakkelijker dan
zij tot nog toe geweest was; ook de schilderkunst had groote
vorderingen gemaakt, vooral nadat twee Bruggenaars, de
gebroeders van Eijck, door het gebruik van olieverf aan
hun schilderstukken meer glans en levendigheid hadden
weten te geven.
Ofschoon de meeste huizen in de steden nog grootendeels
van hout waren en andere, hue wel reeds geheel of gedeeltelijk
van steen gebouwd, door hun kleme, in lood gevatte,
vensters en breede luifels een somber aanzien hadden,
verrezen in het laatst der vijftiende eeuw toch verschei-
dene openbare gebouwen, kerken, raad- en gilde-huizen,
die door schoonheid van vorm en degelijkheid van bouw
dikwijls met koninklijke verblijfplaatsen konden wedijveren.
Inwendig toonden de huizen veelal groote pracht. De
aanzienlijken hadden de vertrekken meermalen met kost-
bare tapijten behangen, waarop niet zelden allerlei tafe-
reelen van jacht of krijg kunstig waren afgebeeld; ook