Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
78
was, willen wij ten slotte nog eens meer in bijzonder-
heden nagaan.
YI.
Na al wat wij gehoord hebben van 't gene onder-
scheidene vorsten in den loop der laatste vijf eeuwen
deden, om den bloei der steden en de welvaart des
volks te bevorderen, kan het ons niet verwonderen, dat
op het einde van dit tijdvak die welvaart inderdaad zeer
groot was. Yele aanzienlijke handel- en koopsteden waren
er, zoowel in het Noorden als in het Zuiden des lands
ontstaan of tot hoogeren bloei gekomen. De oude stad
Dordrecht bezat een uitgebreiden handel in granen , hout
€n wijnen. Leiden zond zijn lakens door geheel Europa.
Haarlem was beroemd door zijn bier; op de veemarkt
te Hoorn brachten de Denen zelfs hun ossen. Zwolle ^
Deventer, Zutphen dreven uitgebreiden Iiandel. Amster-
dam begon reeds Dordrecht op zijde te streven. Yloten
van 2 of 300'schepen voerden haar jaarlijks granen uit
de Oostzee toe, en zij was toen reeds de korenschuur van
Europa. Utrecht vervaardigde beroemde tapijten; aan de
Zaan verrezen reeds vele zaag-, papier- en oliemolens; de
Hollandsehe boter en kaas was zoo beroemd, dat jaarlijks
voor meer dan 5 millioen guldens naar onderscheidene
landen uitgevoerd werd. De uitvinding om den haring te
kaken en in te zouten, door Willem Beukelsz., had een
nieuwen tak van nijverheid te voorschijn geroepen, en
vele steden uit Noord-Holland, waaronder inzonderheid
Enkhuizen, rustten jaarlijks een groot getal schepen ter
haringvangst uit. In de Zuidelijke gewesten bloeiden
Brugge en Gent, maar boven allen het beroemde Ant-
werpen. Deze stad had heinde en ver haar handelsbe-