Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
77
haalde, moest zij tneh eindelijk alle aanspraken op het
graafsehap en zelfs den titel van gravin afstaan. De on-
gelukkige Jaeoba leefde toen nog drie jaar, van alle ge-
zag verstoken, op het slot te Teilingen en Filips van
Bonrgondië voegde Holland, Zeeland en Henegouwen
bij zijn overige, reeds uitgebreide bezittingen. Er begon
dus met hem een nieuw stamhuis, dat van Bonrgondië,
hier het bewind te voeren.
Ofschoon de wijze, waarop Filips zich van deze gewes-
ten had meester gemaakt, niet van de besfc was, moet
zijn bestuur allen lof gegeven worden. Hij regeerde zijn
verschillende bezittingen met rechtvaardigheid en beteu-
gelde met krachtige hand de partijen, die sedert zoo
vele jaren het land onheilen berokkend hadden. Met
zijn naburen wist hij voordeelige verdragen te sluiten,
waardoor de handel en scheepvaart grootelijks bevorderd
werden. Toen de steden aan de Oostzee aan onze sche-
pen veel nadeel toebrachten, rustte hij een aanzienlijke
vloot uit en sloeg de Oosterlingen, zooals de bewoners
dier steden genoemd werden, op zoo gevofelige wijze, dat
de zee van hen werd schoongeveegd, en onze schepen,
ten blijk daarvan, een bezem in de raast voerden. Filips
kreeg door dit alles den bijnaam van „den Goede" en
inderdaad was zijn bestuur in vele opzichten voor de meeste
der Nederlandsche gewesten hoogst weldadig, ook door-
dien hij bij zijn wijze manier van regeeren zoo vele ge-
westen onder zijn gebied had, en daardoor meer nog dan
de vroegere vorsten, de algemeene welvaart kon bevorde-
ren. Filips stierf in het jaar 1467, en liet zijn landen in
zoo grooten bloei aan zijn zoon Karei den Stoute na, dat
zij met recht onder de rijkste en welvarendste landen van
geheel Europa gerekend werden.
Hoe die toestand op het einde van deze vijftiende eeuw