Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
uitstrekte. Zijn naam was Filips van Bourgondië.
Van dezen vorst willen wij aan het einde van dit tijd-
vak nog een en ander bijzonders hooren.
Een maehtig vorst was die Filips van Bourgondië.
Door erfenis, aankoop en verdragen was hij meester van
de meeste Nederlandsche gewesten geworden. Het Her-
togdom Bourgondië in Frankrijk, Vlaanderen, Bra-
bant, Namen, Luxemburg behoorden hem. In Holland
en Zeeland waren na den dood van Willem IV hevige
twisten over de opvolging ontstaan, die in de geschie-
denis bekend zijn onder den naam van Hoeksch en
Kabeljauwsch, en was het bestuur eindelijk gekomen aan
een nieuwe gravenfamilie, het Beijersche huis. In den
tijd van Filips werden die twisten weder vernieuwd,
toen graaf Willem VI geen zoon, maar een dochter,
Jacoba geheeten, naliet. De oom van deze Jacoba, Jan
van Beijeren, maakte dadelijk na den dood zijns broe-
ders aanspraak op het graafschap. Met vernieuwde
verbittering werd toen weder de strijd gevoerd tus-
schen Hoeksch en Kabeljauwsch en, ofschoon Jan van
Beijeren na eenigen tijd stierf, was de uitslag van dien
strijd voor Jacoba nadeelig uitgevallen. Want haar oom
had voor zijn dood zijn machtigen neef Filips van Bour-
gondië tot erfgenaam benoemd, en deze deed zijn aan-
spraken op geduchte wijze gelden. Jacoba, die eerst ge-
huwd was geweest met een Franschen prins, en na diens
dood met haar neef Jan, Hertog van Brabant, liet zich
van dezen scheiden, en huwde met den Engelschen
Hertog Glocester, in wien zij meende een steun en hel-
per te zullen vinden. Maar ook dit was voor haar te ver-
geefs geweest. Glocester verliet haar; zij werd gevangen
genomen, en, ofschoon zij aan haar gevangenschap wist
te ontkomen, en zelfs eerst eenig voordeel op Filips be-