Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
lijke vloten. Het ware geluk van een volk is af-
hankelijk van zijn inwendigen toestand. Heersehen
er orde en gehoorzaamheid aan de wetten, alge-
meene godsdienstzin en zedelijkheid, ijver en
zucht oin zich te bekwamen voor den werkkring ^
die ieder is aangewezen; lust en opgewektheid
om kennis te nemen van hetgeen elders in het
helang der Maatschappij wordt gedaan, en een
algemeene zin om het goede dat er is te behou-
den en aan te kweeken, en het verkeerde tegen,
te gaan in zich zelf en in anderen, dan is een
klein volk groot en machtig en gelukkig, ook
als zijn gebied zich slechts over weinige en min
bevoorrechte landstreken uitstrekt.
Zulk een volk kunnen ook wij Nederlanders
worden. Er is onder ons veel goeds, dat bij
andere, ook aanzienlijke, volken vergeefs te ge-
zocht , of slechts in geringe mate gevonden wordt.
Maar er is ook veel, dat anders kon zijn. En
om dat anders te doen worden, en alzoo het
Vaderland te brengen tot dien toestand, dat wij
het in alle opzichten een gelukkig Vaderland
kunnen heeten, daartoe moet ieder, in zijn eigen
welbegrepen belang, meê werken. Hij moet dit,
maar hij kan het ook. Als ieder in den kring,
waartoe hij behoort, zich zóó bekwaamt, zich
zóó beijvert als hij kan; als hij in zich zeiven
den waren zin voor godsdienst en zedelijkheid
aankweekt; als hij zijn plichten als lid van den
staat naar eisch en met bereidvaardigheid vol-