Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
74
die verwachting werd hij deerlijk te leur gesteld. Toen
Jan van Arkel aan het bewind was gekomen, begreep
hij terecht, dat hij voortaan zijn Hollandsche afkomst
vergeten en eenig en alleen de belangen van het Bis-
dom moest behartigen. Hij zag dadelijk in, dat hij al-
leen door het teruggeven der gelden, zich onafhankelijk
kon maken, en om deze te bekomen, legde hij niet, zoo
als andere vorsten zouden gedaan hebben, aan zijn onder-
danen zware lasten op, maar hij kromp zijn eigene uit-
gaven tot het allernoodigste in. Om de groote kosten aan
de Bisschoppelijke hofhouding verbonden te besparen , ver-
trok hij uit Utrecht, en ging als stil bin-ger in Frankrijk
leven, en met de aldus bespaarde gelden lostte hij onder-
scheidene sterkten in. Dit was natuurlijk niet naar den
zin van graaf Willem IV. Hij nam de eerste de beste
gelegenheid waar om met Utrecht in oorlog te komen,
sloeg het beleg om de stad en noodzaakte den Bisschop
een nadeelig verdrag te sluiten. Na den dood van Willem
legde Jan van Arkel zich met verdubbelden ijvtr op de
bevordering van de belangen zijner onderzaten toe. Moeilijk
werd hem die taak gemaakt, niet alleen door de vijanden
van Utrecht, maar ook door de onverschilligheid en
zelfs de tegenkanting zijner onderzaten. Maar moedig
hield hij vol. Ofschoon in gedurigen oorlog nu met
dezen dan met genen, dikwijls van allfn verlaten, wist
,Ian van Arkel zijn doel: de vrijmaking van het Sticht
van vreemden invloed en de bevordering van de wel-
vaart zijner onderdanen te bereiken. Gedurende twee en
twintig jaren was hij onvermoeid tot heil van Utrecht
werkzaam, gaf in dien tijd aan onderscheidene steden
voorrechten, verbeterde de wegen, liet dijken aanleggen
en gronden droog maken , en toen hij daarna tot bisschop
van Luik werd aangesteld, zagen de Utrechtenaars hem